[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
ผู้บริหาร
เลิศคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน
E-SERVICE

นายจรัสพร ลางคุลเกษตริน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 26
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลที่ตั้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
แฟ้มสารประชาสัมพันธ์
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกกรมพัฒนาผู้เรียน
สนับสนุนการเรียนการสอน
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์
ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
4 คน
สถิติเดือนนี้
79 คน
สถิติปีนี้
633 คน
สถิติทั้งหมด
888 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   ประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต.....อ่านต่อ
  8 / ก.ย. / 2563 :  
   การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม 2 .....อ่านต่อ
  8 / ก.ย. / 2563 :  
   การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษโดย ศูนย์ PEER .....อ่านต่อ
  8 / ก.ย. / 2563 :  
   ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่.....อ่านต่อ
  2 / ก.ย. / 2563 :  
   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็.....อ่านต่อ
  2 / ก.ย. / 2563 :  
   พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563.....อ่านต่อ
  2 / ก.ย. / 2563 :  
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเด็กเข้าเรียนชั้นปร.....อ่านต่อ  
การรับสมัครเด็กเข้าเรียนห้องเร.....อ่านต่อ  
การรับสมัครเด็กเข้าเรียนชั้นอน.....อ่านต่อ  
ประชาสมัพันธ์การรับสมัครครูชาว.....อ่านต่อ  
ดูข่าวสารทั้งหมด


แผนพัฒนาการศึกษา


แผนปฏิบัติการประจำปี


รายงานผลรอบ 6 เดิอน


รายงานผลประจำปี


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  สารสนเทศและระบบรายงาน

Big Data ska2

GIS SKA2

facebook

คัดกรองนักเรียนยากจน

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลด้านยาเสพติด

สารสนเทศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

สารสนเทศการย้ายนักเรียน
  ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับ.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับ.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเห.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเห.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซ.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
        นโยบายการบริหารงานบุคคล
        การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
     การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
        แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
     การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        การประเมินความเสี่ยง
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล
   

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180