[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ  นายทวีศักดิ์ ศิริมุสิกะ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิชาเอก   วิทยาศาสตร์การกีฬา
  ชื่อ  นายทศพล สินนภาพรพงศ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  คุรุศาสตรบัณฑิต
  วิชาเอก  การประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180