[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี

ชื่อ  นายสุรัตน์ แซ่เล่
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวพิลัดดา ดวงจันทร์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
  วิชาเอก  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180