[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ชื่อ  นายชารีฟ บิลหมุด
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180