[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ  นางยุพิน แสงยอ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ครุศาสตมหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิชาเอก   วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ชื่อ  นายโจ ศรีรัตน์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
  ชื่อ  นางรัชนี คงสม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
  วิชาเอก  จิตวิทยาการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวใหม่ ขวัญหลี
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180