[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ  นางโสภา สามารถ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.)
วิชาเอก  คณิตศาสตร์
  ชื่อ  นางมะลิ นุวรรณ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.อ.บ.
  วิชาเอก  ​เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)​
  ชื่อ  นางสาวปิยณิชา ชูรักษ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
  วิชาเอก   คณิตศาสตร์
  ชื่อ  นางวิริยา ชลไพศาล
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตมหาบัณฑิต (คม.)
  วิชาเอก  วิจัยการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวสุนี เรืองดำ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตบัณฑิต (ค.บ.)
  วิชาเอก   การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางบาซีย๊ะ เบ็ญอะดรัม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางมัณฑนา รัตนกุล
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)คณิตศาสตร์
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180