[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         

          โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร  ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2462  เดิมชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1  ตั้งอยู่ใน     วัดเขาตกน้ำ  มีราชบุรุษขุนกลับเพ็ชรศึกษากร เป็นครูใหญ่

          ปี พ.ศ. 2470  ย้ายมาอยู่ที่ป่าช้าบ้านเขาตกน้ำ  (ปัจจุบันคือ  โรงพยาบาลรัตภูมิ)

          ปี พ.ศ. 2476  ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นในที่ดินโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม  โดยใช้งบประมาณ  6,000  บาท  เป็นอาคารชั้นครึ่ง  ชั้นล่างใช้เป็นที่เรียน  ชั้นบนใช้เป็นหอพักนักเรียนฝึกหัดครูตามความต้องการของศึกษาธิการมณฑล  อาคารหลังนี้ได้รื้อถอนในปี พ.ศ. 2529

          ปี พ.ศ. 2478  ทางราชการได้แบ่งที่ดินของโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม (ปัจจุบันคือ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา)  ให้จำนวน  14  ไร่  50  ตารางวา  โดยเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม

          ภายหลังได้ย้าย นายประเวช (หุ้น )  กัลยาเวช (ป)  มาเป็นครูใหญ่แทนนายกิมกุย  ครูใหญ่คนต่อมาคือ  นายประเสริฐ  สาริกพันธ์ (ป)  มีครูตรี 1 คน  ในปี พ.ศ. 2481  มีครูสอนครบชั้น

          ปี พ.ศ. 2481  ได้ย้ายนายถาวร  มิตรเปรียญ (พ)  มาเป็นครูใหญ่แทนนายประเสริฐ  ซึ่งกิจการของโรงเรียนได้ก้าวหน้าไปด้วยดีระยะหนึ่งก็กลับทรุดลงอีกเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484)  ประจวบกับนายถาวร  มิตรเปรียญ  สอบ พ.ป. ได้  และได้โอนไปเป็นครูรัฐบาล

          ปี พ.ศ. 2486  ได้ย้ายนายเคลื่อน  สุนทราภรณ์  มาเป็นครูใหญ่

          ปี พ.ศ. 2486  แยกจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม  เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนบ้านเขาตกน้ำ”

          ต่อมาเมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2487  นายสุเทพ  อินทโร  มาเป็นครูใหญ่  ต่อมานายสวัสดิ์  สุขมาตย์  ได้ย้ายมาแทนนายสุเทพ  ซึ่งขณะนั้นมีครู  4  คน  นักเรียน  233  คน

          วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2499  นายสวัสดิ์  สุขมาตย์  ได้ย้ายไปเป็นครูโรงเรียนรัตภูมิ (ป.ปลาย)  ทางราชการได้แต่งตั้งนายเนื่อง  วรรณกูล  รักษาราชการแทนในตำแหน่งครูใหญ่ตามที่ประชุมเสนอ

          เมื่อวันที่  13  มีนาคม  พ.ศ. 2502  กรมสามัญศึกษาได้สั่งเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร”

          วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2502  ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  1  หลัง  มี  4  ห้องเรียน  (ขณะนี้ได้รื้อถอนแล้ว)  โดยผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปเป็นผู้สละอุปกรณ์  เงิน  และแรงงาน ช่วยกันสร้างขึ้นโดยไม่อาศัยงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

          วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2503  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปรับปรุงในระดับอำเภอ เนื่องจากมีนักเรียนมากขึ้น  (488  คน)  แต่อาคารเรียนเท่าเดิม  จึงย้ายห้องเรียนชั้น ป.1  ไปเรียนที่อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนเกษตรกรรมสงขลา  โดยมอบให้นายเอื้อน  สร้อยสุวรรณ  เป็นผู้ควบคุม  ซึ่งนายแสวง  ลีนานนท์  ศึกษาธิการอำเภอขณะนั้นเป็นผู้เสนอแก้ปัญหา         

          ปี พ.ศ. 2505  ทางโรงเรียนเกษตรกรรมสงขลา  ได้มอบที่ดินในสวนมะม่วงหิมพานต์และสวนนุ่น  โดยมอบให้กับจังหวัด  ซึ่งมีนายอ่ำ  วรโสพรรณ  ศึกษาธิการจังหวัดสงขลาขณะนั้น  และนายแสวง  ลีนานนท์  ศึกษาธิการอำเภอรัตภูมิสมัยนั้นเป็นผู้รับมอบจากนายชาญชัย  ชนะณรงค์  ครูใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมสงขลา  ขณะนั้นเป็นผู้มอบ  ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2514  เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2515  คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  200,000  บาท  ขณะเดียวกันโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  4 หลัง  ราคาหลังละ 60,000 บาท 3 หลัง  และราคาหลังละ 40,000 บาท  1  หลัง

          ปี พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 017  จำนวน  1  หลัง  จำนวน  8  ห้องเรียน  เป็นเงิน  450,000  บาท  พร้อมครุภัณฑ์  โต๊ะนักเรียน  กระดานดำ  ตู้เอกสาร  พร้อมทุกห้องเรียน  และได้งบสร้างโรงฝึกงาน  1  หลัง  แบบ สขฝ.

และในปีงบประมาณเดียวกัน  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ  017  จำนวน  1  หลัง  4 ห้องเรียน  เป็นเงิน  450,000  บาท  พร้อมครุภัณฑ์จำนวน  10,000  บาท  และได้ต่อเติมชั้นล่างในปี พ.ศ. 2520  เป็นเงิน  125,000  บาท

          เนื่องจากปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอ  ในปี พ.ศ. 2520  ได้นำนักเรียนชั้น ป.5-7  ทั้งหมดไปเรียนที่โรงเรียนรัตภูมิวิทยา  อาคาร 1  (ได้มอบให้กับโรงพยาบาลรัตภูมิแล้ว)

          ปี พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  2  หลัง  แบบ ส.2  ห้องนอน  เงินงบประมาณ  60,000  บาท  แบบ สข.ป.001  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  135,000  บาท  และในปีเดียวกันนี้  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก  3  หลัง  จึงได้ย้ายนักเรียนชั้น ป. 5-7  กลับมาเรียนที่เดิมเมื่อวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2521

          ปี พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  แบบ สข.ฝ.001  จำนวน  1  หลัง  เงิน  80,000  บาท  และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดความพร้อมของทางราชการและได้อันดับที่ 4  ขอจังหวัด  ในปี  2525  ทางโรงเรียนได้รับการบรรจุครูมาพร้อมกันจำนวน  34  คน  โรงเรียนได้จัดโครงการอาหารกลางวันในปีนี้  โดยใช้ทุนหมุนเวียนของข้าราชการครูเป็นผู้บริจาค  โรงเรียนได้ปรุงและจำหน่ายอาหารเอง

          ปี พ.ศ. 2528  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางฉะอ้อน  สุมังคโล  เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่คนที่ 2

          ปี พ.ศ. 2528 นายเนื่อง วรรณกูล อาจารย์ใหญ่ ได้รับอุบัติเหตุรถชน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2528  และได้ลาป่วยเป็นเวลา  4  เดือน  และลาออกจากราชการเมื่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2528  นายพินิจ  บุญเรือง  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่คนที่ 1  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

          16  ธันวาคม  2528  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายปรีชา  เพชรรงค์  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

          ปี พ.ศ. 2533 นายพินิจ  บุญเรือง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่คนที่ 1 เสียชีวิตตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่จึงว่างลง

          ปี พ.ศ. 2536  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายอุดม  กัลยาศิริ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายปรีชา  เพชรรงค์  และแต่งตั้งนายประจวบ  แก้วสุวรรณ  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการคนที่ 2

          ปี พ.ศ. 2537  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายเชิดชู  กาฬวงศ์  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการแทน   นางฉะอ้อน  สุมังคโล  ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง

          1  เมษายน  2538  นายอุดม   กัลยาศิริ   ผู้อำนวยการโรงเรียน    ได้ลาออกจากราชการ  นายประจวบ  แก้วสุวรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ได้รักษาการในตำแหน่งไว้เป็นการชั่วคราว

          16  ตุลาคม  2538  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายอุดม  ละสอน  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคลองเก้า  สปอ.เมืองสมุทรปราการ  มาตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

          1 มีนาคม 2540  นายอุดม  ละสอน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  นายประจวบ  แก้วสุวรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้รักษาการในตำแหน่งชั่วคราว

          1  พฤษภาคม  2540  ทางราชการแต่งตั้ง  นายสัจจา  อินทจันทร์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร  และเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2542  นายชลิต  อินทจันทร์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

          30  กันยายน  2542  นายสัจจา  อินทจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร  เกษียณอายุราชการ  นายชลิต  อินทจันทร์  ได้รักษาการในตำแหน่งเป็นการชั่วคราว

          14  กุมภาพันธ์ 2543 ทางราชการแต่งตั้ง นายป้วน  มนตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

          16  ตุลาคม  2543  นางภาวินี  แก้วดี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

          โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร  ได้มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ด้านอาคารสถานที่  ที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธง  ปูตัวหนอนหน้าอาคาร 1  ทำทางเท้าเชื่อมระหว่างอาคาร 3  และอาคาร 4  ทำถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน

          25  สิงหาคม  2549  โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรได้ผ่านการตรวจเยี่ยมรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ  1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝัน 

          30  กันยายน  2552  นายป้วน  มนตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร  ได้เกษียณอายุราชการ  นายชลิต  อินทจันทร์  รักษาการในตำแหน่งเป็นการชั่วคราว

          6  มกราคม  2553  นายสุรินทร์  กลิ่นขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานควาย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

          19  พฤศจิกายน 2553  นายวิพัฒน์  ภัควนิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

          ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคาร 2 เป็นเงิน 720,685 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2556 และได้รับงบประมาณโครงการโรงเรียนในฝัน ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 4 เป็นเงิน 200,000 บาท ปีการศึกษา 2556 เปิดสอนนักเรียนหลักสูตรสองภาษา English Bilingual Bducation (EBE) โดยเริ่มในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นละ 1 ห้องเรียน

          ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนนักเรียนหลักสูตรสองภาษา English Bilingual Bducation (EBE)เพิ่มประกอบด้วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5  ชั้นละ 1 ห้องเรียน

          30 กันยายน 2557 นายวิพัฒน์  ภัควนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ

          8 ธันวาคม 2557 นายคำนึง  ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกค่าย เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

          ปีการศึกษา 2558 เปิดสอนนักเรียนหลักสูตรสองภาษา English Bilingual Bducation (EBE)ครบทุกชั้น ป.1-6

          ปีการศึกษา 2562 ได้รับคัดเลือก เป็น โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

          15 พฤศจิกายน 2562 นายจรัสพร  ลางคุลเกษตริน เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180