[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวปิ่นจุลี ฆังคะมะโน
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  -
  วิชาเอก  เทคโนโลยีทางการศึกษา
  ชื่อ  นายอำนาจ เพ็งจำรัส
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
  วุฒิการศึกษา  ป.7
  วิชาเอก  -
  ชื่อ  นางสุพัตรา ชุมชาติ
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  รัฐศาสตร์

โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220