[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


กิจกรรมค่ายคุณธรรม
    เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านห้วยลึก นำโดยนางสาวนวพร จุทอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก ได้จัดกิจกรรม"ค่ายคุณธรรม" ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเสริมสร้าง ความมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี ได้เรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม นักเรียนสามารถนำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง
    31 ส.ค. 2563 : 09:03 : ภาพข่าวโดย นางสุพัตรา ชุมชาติ