[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี

ชื่อ  นายชาติรัตน์ พรหมชาติ
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  -
วิชาเอก  คอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านหัวปาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220