[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ชื่อ  นางสาวสุมาลี จำนงฤทธิ์
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  สังคมศึกษา

โรงเรียนบ้านหัวปาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220