[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ  นางณิชนิตา พฤกษพงศ์
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนบ้านหัวปาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220