[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นางวราภรณ์ ช่วยแก้ว
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนบ้านหัวปาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220