[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

         โรงเรียนบ้านหัวปาบเปิดทำการสอนครั้งแรก   เมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๗๔ นายหะยีเกบ เล่งกูล และนายพันเล่ง กัลยาศิริ  ร่วมกันก่อสร้าง พื้นที่โรงเรียนมีขนาด ๗ ไร่ ๒ งาน

        ปัจจุบันโรงเรียนสามบ่อวิทยาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีจำนวน ๑๑ ห้องเรียน


โรงเรียนบ้านหัวปาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220