[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

       enlightenedประวัติโรงเรียนบ้านคลองปอมenlightened

           โรงเรียนบ้านคลองปอม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาก่อน พ.ศ. 2494  เด็กในท้องที่  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านพรุ ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนวัดทุ่งลุง และที่อื่น ๆซึ่งไกลและลำบาก ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองผู้เรียนจึงขอเปิดโรงเรียนขึ้น   โรงเรียนบ้านคลองปอม  เปิดเรียนครั้งแรก โดยใช้โรงทำนำเต้าหู้เก่า ๆ  อยู่ติดกับถนนกาญจนวณิชย์   เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  โดยเปิดสอนชั้น ป.1 – ป.4  นายนวล  บุญสนอง ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2494  นายสมบูรณ์  ปรีชาเชาวน์  เป็นครูใหญ่ และครูคนแรกของโรงเรียนนี้ ทำการสอนอยู่ในโรงทำน้ำเต้าหู้สถานที่เรียนชั่วคราว ประมาณ 9 เดือน   ก็ย้ายไปเรียนในศาลาสำนักสงฆ์คลองปอม เป็นอาคารมุงจากฝาขัดแตะอาศัยอยู่ 1 ปี 6 เดือน  ก็รื้อสร้างเป็นอาคารเรียนกึ่งถาวรแบบเรือนไทย เมื่อ พ.ศ. 2496

              พ.ศ.  2511  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 024 ขนาด 5 ห้องเรียน 1 หลัง ในที่ดินซึ่ง นายแส้น  ฉายศิริพันธ์  บริจาคให้  เนื้อที่ 1  ไร่  1  งาน  28  ตารางวา ซึ่งอยู่ติดกับวัดบางธน (สำนักสงฆ์คลองปอม)  และได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบกรมสามัญศึกษา 1 หลัง 4 ที่นั่ง 

              พ.ศ.  2524  ขยายชั้นเรียน ป. 5  และเปิดเรียนการศึกษาภาคบังคับ ในปีต่อมา ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบ สข.อ.001  จำนวน 1 หลัง และ พ.ศ.2527  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26  จำนวน 1 หลัง

              พ.ศ.  2536  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2

              พ.ศ.  2537  พระปลัดญาณ   ปสนฺโณ    เจ้าอาวาสวัดบางธน  ศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง  ผู้เรียน และชุมชนร่วมกันสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง

              พ.ศ.  2540  โรงงานพลาสติกภาคใต้ สร้างส้วม ขนาด 5 ที่นั่ง บริจาคให้ 1 หลัง

              พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.  601/26 ขนาด 4  ที่นั่ง 1 หลัง

              พ.ศ.  2543  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน

              พ.ศ.  2549  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26  จำนวน 1 หลัง 4 ที่ นั่ง

              พ.ศ.  2549  ได้รับงบประมาณสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็กในบริเวณโรงเรียน กว้าง 4.5  เมตร ยาว  87  เมตร หนา  0.10  เมตร  ปรับปรุงสนามกีฬาและซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 024    5 ห้องเรียน

              พ.ศ.  2554  ปรับปรุงพื้นอาคารเรียน อาคารปฐมวัย อาคาร ปช. 024 และหน้าห้องสมุด

              พ.ศ.  2555  ปรับปรุงลานจัดกิจกรรมหน้าเสาธงและสนามกีฬา

              พ.ศ.  2556  ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 และปรับปรุงลานอเนกประสงค์

              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองปอม มีข้าราชการครู   10   คน   ผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวม 8  ห้องเรียน จำนวน  135  คน   มีที่ดิน 1 ไร่  1  งาน   28  ตารางวา  และอาศัยที่ดินวัดบางธน   เป็นที่ตั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ  และสนามกีฬา  3  ไร่  - งาน    14   ตารางวา

             พ.ศ.  2557  สร้างโรงปุ๋ยหมัก 1 หลัง

              พ.ศ.  2558  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ป.1ก. อาคารอนุบาล อาคารอเนกประสงค์

             พ.ศ.  2559  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร สปช.105/29 สร้างศาลาที่พัก,ประตูรั้วเหล็ก และรั้วกำแพง ยาว 12 เมตร

             พ.ศ 2560 จัดทำที่นั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ งบบริจาค 20,000 บาทถ้วน

             พ.ศ. 2561 ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม 7 ตัว โดยได้รับงบประมาณจากบริษัทท่อก๊าซไทย มาเลเซีย

             พ.ศ.2561 เครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็น จากมูลนิธิกสิกร

             พ.ศ.2563 ทำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 เมตร ยาว 57 เมตร ใช้งบประมาณ 136,000 บาท

             พ.ศ.2563 ต่อเติมหลังคาอาคารอนุบาล กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร ใช้งบประมาณ 48,000 บาท

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองปอม มีข้าราชการครู  9  คน ผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวม 8 ห้องเรียน จำนวน  139  คน   มีที่ดิน 1 ไร่  1  งาน   28  ตารางวา  และวัดบางธนได้มอบให้โรงเรียน   เป็นที่ตั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ  และสนามกีฬา  3  ไร่  - งาน    14   ตารางวา

yes  yes yes


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110                 
TEL : 074-####### E-Mail : banhlongpom@ska2.go.th