[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
วิชาการเด่น เน้นวินัย อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพ
ผลงานครูและนักเรียน

นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 60
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มรองผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์


ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
30 คน
สถิติปีนี้
1395 คน
สถิติทั้งหมด
3077 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   ตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK กา.....อ่านต่อ
   บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน on site.....อ่านต่อ
   การเปิดเรียน Onsite ของนักเรียนระดับชั.....อ่านต่อ
   กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่.....อ่านต่อ
   มอบเกียรติบัตรรางวัลเพื่อเชิดชูเก.....อ่านต่อ
   งานวันครู ประจำปี พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้าน.....อ่านต่อ
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ.....อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมต้อนรับข้าราชการครูย้ายมารับตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหาร.....อ่านต่อ
การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564).....อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณราชการ ประจำปี 2564.....อ่านต่อ
การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019.....อ่านต่อ
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3).....อ่านต่อ
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)).....อ่านต่อ
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564.....อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลรอบ 6 เดิอน

รายงานผลประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-SERVICE

Big Data ska2

My Office

E-Money

คลังความรู้

แบบฟอร์มต่างๆ

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

คัดกรองนักเรียนยากจน

Quality learning Information System

ระบบดูแลด้านยาเสพติด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอ.....อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการบริหารงานบุคคล
      การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
   การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยง
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล