[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ  นายธีระพล อร่ามเรือง
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  เกษตรกรรม
  ชื่อ  นายอิดดาเร็ช หมัดอะด้ำ
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  อิสลามศึกษา

โรงเรียนหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110