[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ชื่อ  ว่าที่ ร.ต.หญิงพนิดา ผลบุญ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางกัญจนา ขวัญเกื้อ
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา

โรงเรียนหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110