[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นางสาวอารี ซาเหล็ม
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
วิชาเอก  บริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางฉลวย นุชประหาร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางจันทร์ธณา สมประดี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110