[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา

โรงเรียนหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110