[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


งานวันครู ประจำปี พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านหาร
   16 มกราคม 2565 งานวันครู ประจำปี พ.ศ.2565 "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Google meet โดยมีนายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมสัจจาพาที โรงเรียนบ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
    23 ม.ค. 2565 : 11:14 : ภาพข่าวโดย นางสาวทักษพร สิ่งอ้วน