[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
วิชาการเด่น เน้นวินัย อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพ
ผลงานครูและนักเรียน

นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 61
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มรองผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์


ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
17 คน
สถิติปีนี้
1443 คน
สถิติทั้งหมด
3125 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   กิจกรรม Big Cleaning Day “โครงการวัด ประชา รัฐ .....อ่านต่อ
   กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไ.....อ่านต่อ
   การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "บางกล.....อ่านต่อ
   ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและว.....อ่านต่อ
   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้ารา.....อ่านต่อ
   การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน"บางกล.....อ่านต่อ
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพา ภาคนะถา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลที่ 2 กา.....อ่านต่อ
กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ).....อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬานักเรียนของเครือข่ายสถานศึกษาบางกล่ำพัฒนา).....อ่านต่อ
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ตลาดนัดพอเพียงครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565).....อ่านต่อ
เปิดรับสมัครร้านค้า กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ครั้งที่ 1).....อ่านต่อ
ขอความร่วมมือ รับ - ส่ง บริเวณที่โรงเรียนกำหนด).....อ่านต่อ
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565).....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ.....อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมต้อนรับข้าราชการครูย้ายมารับตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหาร.....อ่านต่อ
การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564).....อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลรอบ 6 เดิอน

รายงานผลประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-SERVICE

Big Data ska2

My Office

E-Money

คลังความรู้

แบบฟอร์มต่างๆ

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

คัดกรองนักเรียนยากจน

Quality learning Information System

ระบบดูแลด้านยาเสพติด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอ.....อ่านต่อ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการบริหารงานบุคคล
      การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
   การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยง
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล