[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวภาวิดา วิเชียร
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  การจัดการ

โรงเรียนบ้านฉลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110