[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ฝ่ายบริหาร - - -
ครูผู้ช่วย - 1 -
ครู - - -
ครูชำนาญการ - 2 2
ครูชำนาญการพิเศษ - - -
พนักงานราชการ - 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว - 2 2
นักการภารโรง - - -
พนักงานขับรถ - - -
นักศึกษาฝึกสอน - - -
รวม - 6 6