[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสามบ่อวิทยา
 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นอนุบาล 2
1
1
2
ชั้นอนุบาล3
3
3
6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3
2
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5
3
8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1
8
9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5
2
7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4
2
6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2
1
3
รวม
25
21
46
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565