[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป

ชื่อ  นางสาวจุฑามาศ วาจาสุจริต
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
วิชาเอก  บริหารการศึกษา
  ชื่อ  นายศิริวัฒน์ จันทร์สว่าง
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ดนตรีไทย

โรงเรียนบ้านบางเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90120