[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ  นายสมศักดิ์ แก้วพะวงค์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  -
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวนูตริยา ช่วยปู
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  วิทยศาสตร์-เคมี

โรงเรียนบ้านบางเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90120