[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านบางกล่ำ ยินดีต้อนรับ
ผลงานครูและนักเรียน

นางพิชสญาภรณ์ เพ็ชร์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 41
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มรองผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
30 คน
สถิติปีนี้
88 คน
สถิติทั้งหมด
1652 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   ร่วมงานบรรจุอัฐิพลเอกเปรม ติณสูลาน.....อ่านต่อ
   เจ้าหน้าที่ทันตาภิบาล ออกตรวจฟันเด.....อ่านต่อ
   การจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ".....อ่านต่อ
   ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจากโครงการ ".....อ่านต่อ
   การแข่งขันกรีฑา เครือข่ายสถานศึกษา.....อ่านต่อ
   กิจกรรมออกกำลังกาย ภายใต้นโยบายสงข.....อ่านต่อ
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน.....อ่านต่อ
การประกาศรางวัลการจับสลากการกุศลเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านบางกล่ำ).....อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ).....อ่านต่อ
ร่วมงานบรรจุอัฐิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์).....อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่ทันตาภิบาล ออกตรวจฟันเด็กนักเรียน).....อ่านต่อ
การจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ").....อ่านต่อ
การมอบทุนการศึกษาจากโครงการ "ครูชวนวิ่ง" ).....อ่านต่อ
การแข่งขันกรีฑา เครือข่ายสถานศึกษาบางกล่ำพัฒนา “บางกล่ำเกมส์”).....อ่านต่อ
กิจกรรมออกกำลังกาย ภายใต้นโยบายสงขลาเมืองกีฬา(Songkha Sport City)).....อ่านต่อ
การมอบทุนเสมอภาค (กสศ.) ให้แก่นักเรียน).....อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลรอบ 6 เดิอน

รายงานผลประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-SERVICE

Big Data ska2

My Office

E-Money

คลังความรู้

แบบฟอร์มต่างๆ

คัดกรองนักเรียนยากจน

GIS SKA2

ระบบดูแลด้านยาเสพติด

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการบริหารงานบุคคล
      การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
   การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยง
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล