[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ชื่อ  นางปณัสยา ตำวะสา
ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
วิชาเอก  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางเนาวรัตน์ พัสระ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  คบ.อนุบาลศึกษา