[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อ  นายอนุรักษ์ โกสิทธิ์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
วิชาเอก  ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ชื่อ  นางอัจฉรา สกุลชาญณรงค์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ค.บ. สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวไลลา หมัดเบ็ญหมูด
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  คบ.การประถมศึกษา
  ชื่อ  นายวิวิต รุกขพันธ์
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  ชื่อ  นางสาวจุฑารัตน์ สินสงวน
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย