[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  แฟ้มข่าวโรงเรียนบ้านบางกล่ำ
35
การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง
 15 ม.ค. 2564 : 22:08 : ภาพข่าวโดย นางสาวอรอนงค์ ยกสกูล : เข้าชม [ 19 ]
34
กิจกรรมมอบนมปรุงแต่งอัดเม็ด
 22 ธ.ค. 2563 : 21:32 : ภาพข่าวโดย นางสาวอรอนงค์ ยกสกูล : เข้าชม [ 19 ]
33
โครงการอาหารกลางวัน อิ่มท้อง
 20 ธ.ค. 2563 : 04:58 : ภาพข่าวโดย นางสาวอรอนงค์ ยกสกูล : เข้าชม [ 25 ]
32
เลี้ยงต้อนรับ ผอ.พิชสญาภรณ์ เพชรสุวรรณ
 19 ธ.ค. 2563 : 05:14 : ภาพข่าวโดย นางสาวอรอนงค์ ยกสกูล : เข้าชม [ 28 ]
30
การประชุมผ่านทางไกล
 18 ธ.ค. 2563 : 21:43 : ภาพข่าวโดย นางสาวอรอนงค์ ยกสกูล : เข้าชม [ 21 ]
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
  << 1 2 3 4 >>

โรงเรียนบ้านบางกล่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110