[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
  แฟ้มข่าวโรงเรียนบ้านบางกล่ำ
129
กิจกรรมเตินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
 27 มิ.ย. 2565 : 22:56 : ภาพข่าวโดย จุฑารัตน์ สินสงวน : เข้าชม [ 40 ]
128
กิจกรรมวันโหว้ครู ประจำปี 2565
 27 มิ.ย. 2565 : 22:53 : ภาพข่าวโดย จุฑารัตน์ สินสงวน : เข้าชม [ 33 ]
127
การเยี่ยมบ้านนักเรียน
 27 มิ.ย. 2565 : 22:50 : ภาพข่าวโดย จุฑารัตน์ สินสงวน : เข้าชม [ 36 ]
126
ตรวจฟันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกล่ำ
 27 มิ.ย. 2565 : 22:47 : ภาพข่าวโดย จุฑารัตน์ สินสงวน : เข้าชม [ 33 ]
125
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 27 มิ.ย. 2565 : 22:44 : ภาพข่าวโดย จุฑารัตน์ สินสงวน : เข้าชม [ 31 ]
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>