[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
   วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางพิชสญาภรณ์ เพ็ชร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกล่ำ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำน้ำดื่ม ขนม และของใช้ บริจาคให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอบางกล่ำ
    23 พ.ย. 2564 : 14:11 : ภาพข่าวโดย