[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


โรงเรียนปลอดขยะ
   นางพิชสญาภรณ์ เพ็ชร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกล่ำ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางกล่ำ ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2564
    3 มี.ค. 2564 : 21:35 : ภาพข่าวโดย นางสาวอรอนงค์ ยกสกูล